WANNEER EN HOE VAAK APK KEUREN?

Wanneer en hoe vaak moet de auto gekeurd moet worden hangt af van het soort voertuig, de eerste registratiedatum en de brandstofsoort waarop de auto rijdt. In de onderstaande tabel is de frequentie weergegeven.


[bron: rdw]

KAN IK MIJN AUTO EERDER LATEN KEUREN?

Om voldoende kansen te bieden om de auto APK te laten keuren mag deze tot twee maanden vóór de APK-vervaldatum worden uitgevoerd. De oude vervaldatum wordt dan gerespecteerd! Dit betekent dat, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, de vervaldatum met één of twee jaren wordt verlengd ten opzichte van de oude vervaldatum. Indien de auto meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum wordt gekeurd, krijgt de auto een nieuwe APK-vervaldatum. Deze wordt gebaseerd op de keuringsdatum.

WANNEER MOET MIJN OLDTIMER GEKEURD WORDEN?

Als de auto ouder is dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960, dan hoeft deze nog maar eens per twee jaar gekeurd.

WAT ALS MIJN AUTO NIET OP TIJD APK GEKEURD IS?

De overheid controleert of voertuigen tijdig APK gekeurd zijn. Er wordt automatisch een boete gegenereerd als de auto geen geldige APK heeft.

WAT GEBEURT ER EIGENLIJK BIJ DE APK-KEURING?

Tijdens de APK-keuring wordt de auto op een groot aantal veiligheids- en milieuaspecten gecontroleerd. Bijvoorbeeld de banden, deze worden beoordeeld op de profieldiepte, maar ook op eventuele beschadigingen. En de remmen worden visueel beoordeeld, maar ook getest op de werking met een remmentestbank. De APK-keurmeester bekijkt ook of de auto voldoet aan de milieueisen door bijvoorbeeld de uitlaatgassen te meten. Daarnaast wordt gecontroleerd of de auto op de juiste wijze is geregistreerd.

WIE MAG DE AUTO APK-KEUREN?

De APK-keurmeester is een speciaal opgeleide en gecertificeerde monteur. De monteur moet om de twee jaar tijdens een examen bewijzen dat hij beschikt over voldoende theoretische en praktische kennis om auto’s te keuren.

WELKE GEREEDSCHAPPEN WORDEN GEBRUIKT?

Het keuren van de auto gebeurt voor een gedeelte visueel, maar er worden ook tal van metingen gedaan. Zoals het meten van de profieldiepte van de banden, het meten van de uitlaatgassen, het meten van de remwerking en het controleren van de koplampafstelling. De gereedschappen (apparatuur) die hiervoor worden gebruikt worden jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd.

WORDEN ER ONDERDELEN VERVANGEN?

Tijdens de APK-keuring worden geen onderdelen vervangen of onderhoud verricht. Er worden alleen controles uitgevoerd, waardoor een momentopname van de staat van de auto wordt gemaakt. Het kan wel voorkomen dat als gevolg van de APK keuring reparaties geadviseerd worden.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de keuringspunten op www.rdw.nl/apkregelgeving

HOE WORDT DE KWALITEIT GEWAARBORGD VAN DE APK-KEURING?

 

De APK-keurmeester maakt na afloop van de keuring een keuringsrapport op. Hierop staat of de auto is goedgekeurd of afgekeurd. Daarbij worden tevens reparatie- of afkeurpunten vermeld. Dit zijn punten die moeten worden opgelost om de auto goed te keuren. Ook kunnen er op het rapport reparatieadviezen staan. Adviezen leiden niet tot afkeuring, maar zijn wel belangrijk voor een goede staat van de auto.

MOET IK HET KEURINGSRAPPORT IN DE AUTO BEWAREN?

Sinds juli 2008 is het in Nederland niet meer verplicht het rapport tijdens het rijden in de auto te hebben. In bepaalde Europese landen kan dit echter nog wel gevraagd worden, daarom is het advies om het rapport toch goed te bewaren.

WIE CONTROLEERT OF DE KEURING GOED WORDT UITGEVOERD?

De RDW controleert middels steekproeven of APK-keuringen goed worden uitgevoerd. Als een auto voor een steekproef is geselecteerd, bestaat de verplichting om hieraan deel te nemen. Er komt dan een speciale APK-controleur van de RDW naar het keuringsbedrijf. Deze is dan binnen 90 minuten aanwezig en zal de auto volledig opnieuw keuren. Er worden jaarlijks meer dan 200.000 steekproeven uitgevoerd door de RDW. [bron: rdw]

 

WAT KOST DE APK-KEURING

De APK-keuring wordt in de autobranche veelal ingezet als commercieel item om klanten aan te trekken. Dat is gunstig voor de consument, want daardoor zijn de tarieven de laatste jaren fors gedaald. Bij Nabuurs kost een APK-keuring momenteel € 29,95 all-in. En “all-in” betekent inclusief keuring, eventuele steekproef, vergastest of roetmeting, afmeldkosten en BTW.

VOOR € 29,95 KUNT U TOCH NOOIT EEN APK-KEURING GOED UITVOEREN?

De APK-keuring is een best uitgebreide controle van de auto en afhankelijk van de leeftijd en toestand van de auto neemt de keuring al snel 45 tot 60 minuten in beslag. Je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat de prijs van € 29,95 niet kostendekkend is. Omdat de meeste consumenten de auto laten onderhouden en repareren bij hetzelfde bedrijf dat ook de APK-keuring uitvoert, kunnen dergelijke tarieven worden gehanteerd. Overigens staat de kwaliteit van de controle niet ter discussie, dit wordt geborgd door de regelgeving van de RDW.

WIJ HELPEN U GRAAG

De belangrijkste vragen met betrekking tot de APK-keuring zijn nu wel behandeld en waarschijnlijk wel duidelijk. Natuurlijk is er nog veel meer informatie beschikbaar over APK-keuringen en in het bijzonder voor uw auto.

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken voor het APK keuren van uw auto? Dat kan, wij voorzien u graag van nog meer informatie en een passend advies!

CONTACT OPNEMEN