Autobedrijven particulier

De Algemene Voorwaarden Bovag Autobedrijven Particulier  maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van BOVAG Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Bekijk voorwaarden

Autobedrijven zakelijk

Deze Algemene Voorwaarden Bovag Autobedrijven Zakelijk zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen leden van BOVAG Autodealers en kopers of opdrachtgevers uitsluitend handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bekijk voorwaarden

Verhuurbedrijven

De Algemene Voorwaarden Bovag Verhuurbedrijven zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen Bovag Verhuurbedrijven en huurder worden gesloten.

Bekijk voorwaarden particulierBekijk voorwaarden zakelijk

Tankstations

De Algemene Voorwaarden Bovag Tankstations zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten ter zake de verkoop van zaken, levering van diensten of terbeschikkingstelling van zaken, gesloten tussen leden van BOVAG Tankstations en afnemers.

Bekijk voorwaarden