Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Nabuurs Automobielbedrijf B.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Nabuurs Automobielbedrijf B.V. en Peugeot Nederland N.V. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mail-adres e.d. worden door Nabuurs Automobielbedrijf B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden. Nabuurs Automobielbedrijf B.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Nabuurs Automobielbedrijf B.V. kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Nabuurs Automobielbedrijf B.V. verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Nabuurs Automobielbedrijf B.V. en/of Peugeot Nederland N.V., dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

De Peugeot internetsite

Nabuurs Automobielbedrijf B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Nabuurs internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Prijs- en modelinformatie

Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld. Vermelde prijzen van auto’s met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra’s tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. Nabuurs Automobielbedrijf B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Kleuren

Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Nabuurs Automobielbedrijf B.V. u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de vestiging Cuijk.

Peugeot Lease & Finance

Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door Peugeot Lease & Finance, ingeschreven onder de statutaire naam PSA Finance Nederland B.V. Peugeot Lease & Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en finance met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Nabuurs Automobielbedrijf B.V. en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met ‘Nabuurs’). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Nabuurs.

Virussen en veiligheid

De Nabuurs internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Nabuurs sites. Nabuurs is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Nabuurs wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door Nabuurs gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Nabuurs Automobielbedrijf B.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

Door Nabuurs verzonden e-mail

Door Nabuurs verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Nabuurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Klikgedrag

Op de website van Nabuurs worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Nabuurs haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Nabuurs bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Nabuurs in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

[cookies_revoke]