NIEUWE VERKEERSBORDEN

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft enkele wijzigingen doorgevoerd. Per 1 juli 2017 zijn er 14 nieuwe verkeersborden. Uiteraard is het doel om de weggebruikers meer duidelijkheid te geven. Het gebrek aan consistentie was een belangrijke reden om over te gaan tot de ontwikkeling van deze nieuwe borden.

EENDUIDIGHEID IN VERKEERSSITUATIES

Vóór de wijzigingen was het zo dat in verschillende gemeenten verschillende verkeersborden werden gebruikt voor eenzelfde situatie. Er is goed gekeken welke situaties om opheldering vroegen en er zijn 3 groepen uit die analyse voortgekomen:

  • Tram- of busbanen en een combinatie hiervan.
  • Rijbanen die bedoeld zijn voor landbouwvoertuigen, zoals tractoren.
  • Uitwijkplaatsen op smallere wegen.
  • In onderstaande afbeelding zie je alle 14 nieuwe verkeersborden: Bron Veilig Verkeer Nederland

TRAM- EN BUSBANEN

Delen van straten die enkel voor het openbaar vervoer bedoeld zijn werden vaak aangegeven met een verbodsbord met daaronder de toevoeging van de uitzonderingen, dus bussen en trams. Nu zijn er borden die aangeven waar een busbaan of trambaan begint en eindigt. De regels zijn dus niet aangepast, maar er is gekozen voor een eenduidige communicatie naar weggebruikers. Dit is vooral prettig voor verkeersdeelnemers die niet bekend zijn in een bepaalde stad en daarom nog weleens per ongeluk op een bus- of trambaan belanden. In deze categorie zijn er ook borden voor vrachtwagens, omdat er in sommige gevallen ook banen speciaal voor vrachtverkeer zijn.

LANDBOUWVOERTUIGEN GEVEN RUIMTE

Waar nu ook consistentie is aangebracht, is in de bebording voor passeerstroken waar landbouwvoertuigen rijden of stilstaan (om ander wegverkeer de gelegenheid te geven te passeren). Het gebruik van een passeerstrook is verplicht voor de bestuurder van een landbouwvoertuig, als daar een F11-verkeersbord staat. Dit zorgt voor betere doorstroming van het verkeer en minder ergernis bij overige weggebruikers. Bovendien is het nu duidelijker dat andere vervoerders de passeerstroken niet mogen gebruiken als bijvoorbeeld een parkeerplaats.

UITWIJKPLAATSEN OP SMALLE WEGEN

Op smallere wegen is het soms lastig als je te maken hebt met tegenliggers, het kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Speciaal hiervoor zijn uitwijkplaatsen ingevoerd. Deze bestonden al, maar werden vaak met verschillende borden gemarkeerd, dit deed de helderheid en veiligheid geen goed. Nu moet iedere wegbeheerder gebruik maken van de twee standaardborden, die een uitwijkplaats aan de linkerzijde, dan wel aan de rechterzijde van de weg aangeven.

Voor mensen die nu bezig zijn met het behalen van hun rijbewijs, behoren deze 14 nieuwe verkeersborden tot de leerstof voor het theorie-examen. Voor bestuurders die al in het bezit zijn van hun rijbewijs is het verstandig om bovenstaand verhaal en afbeelding goed tot zich te nemen. Een paar minuten van je tijd vergroot zo de veiligheid.