Ecologische besparing

De inzameling en hoogwaardige verwerking van bijna 9,5 miljoen gebruikte autobanden heeft geleid tot een ecologische besparing. Deze besparing is gelijk aan:

 • 37.500.000 kg. rubber
 • 6.900.000 kg. staal
 • 1.600.000 kg. textiel
 • 81.900.000 kg. CO2-uitstoot

Eenmaal nieuw voor eenmaal oud

Voor iedere nieuwe autoband die wij verkopen wordt een verwijderingsbijdrage doorbelast. Met deze verwijderingsbijdrage wordt door RecyBEM een afgedankte autoband ingezameld. De gebruikte banden worden vervolgens op milieu verantwoorde manier verwerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat de oude banden rondslingeren in het milieu. Er worden daardoor ook minder primaire grondstoffen onttrokken aan de natuur en uitstoot van CO2 vermeden.

Waarom is het belangrijk om te recyclen?

We verbruiken teveel grondstoffen, in 2021 hebben we in de eerste zeven maanden al net zoveel van de natuur gebruikt als de planeet in het hele jaar kan regenereren. Dit komt mede doordat maar een klein deel van de waardevolle materialen wordt gerecycled.

Een autoband bevat veel waardevolle grondstoffen. Na inzameling scheiden de gecertificeerde recyclers de banden die niet meer geschikt zijn voor een tweede leven in de basiscomponenten rubber, staal en textiel. Hierdoor kan de volledige band verwerkt worden!

 

De circulaire toekomst voor de band

Van de ingezamelde banden wordt 1,5% voorzien van nieuw loopvlak, 3% gebruikt voor terugwinning van energie en krijgt 28,5% een tweede leven. Maar liefst 67% wordt gerecycled voor circulair hergebruik. Enkele toepassingsgebieden zijn:

 • Koematrassen en stalmatten
 • Infill en onderlaag (voor demping) voor kunstgrasvelden
 • Tegels sportvloeren
 • Atletiekbanen
 • Drainagetegels
 • Speeltuintegels
 • Ondergrond laadruimte vrachtwagens
 • Ondergrond groene daken
 • Enz.