Een veelvoud aan signalen

De afgelopen decennia zijn de auto’s aanzienlijk complexer geworden en uitgerust met veel extra functionaliteiten. Dat heeft ervoor gezorgd dat ook het aantal signalen en verklikkerlampjes is gegroeid.

Structuur

Om structuur en herkenning te geven aan de signalen wordt gebruik gemaakt van kleuren. Signalen over gevaren en (mogelijke) problemen worden weergegeven in rood of oranje. Bij een rood signaal moet u eigenlijk altijd per direct stoppen om problemen te voorkomen. Een oranje signaal heeft minder prioriteit, maar ook hier is het advies toch even te stoppen en te controleren wat het probleem daadwerkelijk is. Tot slot zijn er nog signalen die de status van verschillende functies weergeven, zoals de verlichting. Deze lampjes zijn veelal groen en blauw van kleur, maar kunnen soms ook van kleur veranderen.

Bijbehorende waarschuwingen

Een signaal kan gaan branden in combinatie met een geluidssignaal en/of een melding op het display. Door de weergegeven waarschuwingen te relateren een de werkingstoestand van uw auto kan worden bepaald of er sprake is van een normale situatie of van een storing.

Bij aanzetten van het contact

Als u het contact aanzet, gaan bepaalde rode en oranje waarschuwingslampjes enkele seconden branden. Deze lampjes moeten doven als de motor draait.

De belangrijkste signalen

In veel gevallen zullen de waarschuwingslampjes in uw auto niet branden en kunt u veilig en zonder problemen uw autorit maken. Mocht er onverhoopt toch een storing zijn, dan is het van belang dat u weet wat de storing is en welke actie daarbij nodig is. In onderstaand overzicht geven we de betekenis van veelvoorkomende signalen:

Stop

Brandt permanent

Brandt in combinatie met een ander waarschuwingslampje, de weergave van een melding en een geluidssignaal. Er is een ernstige storing in de motor, het remsysteeem, de stuurbekrachtiging of de automatische transmissie, of een ernstige elektrische storing gedetecteerd.

Acties / Opmerkingen
Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats en zet het contact af. Neem contact op met onze werkplaatsreceptie of Assistance.

 

Te hoge koelvloeistoftemperatuur

Brandt permanent

De temperatuur van de koelvloeistof is te hoog.

Acties / Opmerkingen
Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats en zet het contact af. Wacht totdat de motor is afgekoeld voordat u koelvloeistof bijvult.  Als het probleem niet verdwijnt, neem dan contact op met onze werkplaatsreceptie of Assistance.

Motoroliedruk

Brandt permanent

Er is een probleem met het smeersysteem van de motor.

Acties / Opmerkingen
Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats en zet het contact af. Neem contact op met onze werkplaatsreceptie of Assistance.

Laadtoestand van de 12V-accu

Brandt permanent

Een string in het laadstroomcircuit van de accu (bijvoorbeeld door vuile klemmen, of een losse of afgescheurde dynamoriem).

Acties / Opmerkingen
Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats en zet het contact af. Als de elektrische parkeerrem niet meer werkt, beveilig de auto dan op de volgende manier tegen wegrollen:

 • Bij een auto met een handgeschakelde versnellingsbak: schakel een versnelling in.
 • Bij een auto met een automatische transmissie: plaats de meegeleverde wielblokken voor en achter een van de wielen.

Reinig de accuklemmen en zet ze correct vast. Als het waarschuwingslampje niet uit gaat wanneer de motor is gestart, neem dan contact op met onze werkplaatsreceptie of Assistance.

Portieren(en) geopend

Brandt permanent (situatie 1)

Brandt in combinatie met een melding die aangeeft om welk portier het gaat. Een portier of de achterklep is niet goed gesloten (rijsnelheid lager dan 10 km/u)

Brandt permanent (situatie 2)

Permanent, in combinatie met een melding die aangeeft om welk portier het gaat en een geluidssignaal. Een portier of de achterklep is niet goed gesloten (rijsnelheid hoger dan 10 km/u).

Acties / Opmerkingen
Controleer de portieren en achterklep en sluit deze op de juiste wijze.

Veiligheidsgordels losgemaakt of niet vastgemaakt

Permanent of knipperend

Brandt in combinatie met een toenemend geluidssignaal. Een van de veiligheidsgordels is niet vastgemaakt of weer losgemaakt.

Acties / Opmerkingen
Controleer of alle inzittenden hun gordel op de juiste wijze vergrendeld hebben.

Elektrische parkeerrem

Brandt permanent

De elektrische parkeerrem is aangetrokken.

Knippert

Het aantrekken of vrijzetten werkt niet.

Acties / Opmerkingen (bij knipperen)
Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats op een vlakke (horizontale) ondergrond . Bij auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak, schakel een versnelling in. Bij auto’s met een automatische transmissie, selecteer stand P. Zet het contact af en neem dan contact op met onze werkplaatsreceptie of Assistance.

Remsysteem

Brandt permanent

Het remvloeistofpeil in het remcircuit is te laag of aanzienlijk gedaald.

Acties / Opmerkingen
Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats en zet het contact af. Vul vul het remvloeistofreservoir bij met de door de fabrikant voorgeschreven remvloeistof. Als u niet over de juiste remvloeistof beschikt of het probleem is niet verholpen, neem dan contact op met onze werkplaatsreceptie of Assistance.

Service

Brandt tijdelijk

Brandt tijdelijk in combinatie met de weergave van een melding. Er zijn één of meer kleine storingen gedetecteerd waarbij geen specifiek waarschuwingslampje gaat branden.

Acties / Opmerkingen
Identificeer de oorzaak van de storing met behulp van de melding op het instrumentenpaneel. Sommige problemen kunt u zelf oplossen, zoals het vervangen van de batterij in de afstandsbediening. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze werkplaatsreceptie.

Brandt permanent

Brandt permanent, in combinatie met de weergave van een melding. Er zijn één of meerdere grote storingen gedetecteerd waarbij geen specifiek waarschuwingslampje gaat branden.

Acties / Opmerkingen
Identificeer de oorzaak van de storing met behulp van de melding op het instrumentenpaneel. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze werkplaatsreceptie.

Laag brandstofniveau

Brandt permanent

Brandt permanent, waarbij de resterende hoeveelheid brandstof in het rood wordt weergegeven, vergezeld van een geluidssignaal en een melding. Als het lampje gaat branden, zit er nog ongeveer 6 liter brandstof in de tank (reservevoorraad).

Zolang er niet voldoende brandstof is getankt, wordt deze waarschuwing iedere keer herhaald wanneer het contact wordt aangezet. Tijdens het rijden wordt deze waarschuwing steeds vaker herhaald naarmate de tank verder leeg raakt.

Acties / Opmerkingen
Tank bij de eerstvolgende gelegenheid om een lege brandstoftank te voorkomen. Rijd nooit door tot de tank helemaal leeg is, hierdoor kunnen het emissieregelsysteem en het injectiesysteem beschadigd raken.

Zelfdiagnosesysteem van de motor

Knippert

Een storing in het motormanagementsysteem.

Acties / Opmerkingen
De katalysator kan onherstelbaar beschadigd raken. Neem contact op met onze werkplaatsreceptie om een afspraak te maken.

Brandt permanent

Een storing in de emissieregeling.

Acties / Opmerkingen
Het lampje moet uit gaan als de motor draait. Kom direct naar onze werkplaats, of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats.

Uitschakeling van de automatische functies (met elektrische parkeerrem)

Brandt permanent

De functies “automatisch aantrekken” (bij het afzetten van de motor) en “automatisch vrijzetten” (bij het wegrijden) zijn uitgeschakeld.

Acties / Opmerkingen
Als automatisch aantrekken/vrijzetten niet meer mogelijk is:

 • Start de motor.
 • Gebruik de hendel om de parkeerrem aan te trekken.
 • Laat het rempedaal volledig los.
 • Houd de hendel 10 tot 15 seconden in de richting voor het vrijzetten.
 • Laat de hendel los.
 • Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
 • Houd de hendel 2 seconden in de richting voor het aantrekken.
 • Laat de hendel en het rempedaal los.

Storing (met elektrische parkeerrem)

Brandt permanent

Brandt in combinatie met de melding “Storing parkeerrem”. De auto kan niet stil blijven staan terwijl de motor draait.

Acties / Opmerkingen
Als de parkeerrem niet handmatig kan worden in- en uitgeschakeld, dan is de hendel van de elektrische parkeerrem defect. De automatische functies moeten te allen tijde worden gebruikt: ze worden automatisch geactiveerd bij een storing in de hendel.
Neem contact op met onze werkplaatsreceptie.

Brandt permanent

Brandt in combinatie met de melding “Storing parkeerrem”. De parkeerrem is defect; de handmatige en elektrische bediening werken mogelijk niet meer.

Acties / Opmerkingen
Om de auto bij stilstand op zijn plaats te houden: trek aan de hendel en houd deze ongeveer 7 tot 15 seconden aangetrokken tot het lampje op het instrumentenpaneel gaat branden. Als deze procedure niet werkt, beveilig uw auto dan op de volgende wijze tegen wegrollen:

 • Parkeer de auto op een vlakke ondergrond.
 • Bij auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak: schakel een versnelling in.
 • Bij auto’s met een automatische transmissie: selecteer P en plaats de meegeleverde wielblokken voor en achter een van de wielen.

Neem contact op met onze werkplaatsreceptie.

Remsysteem

Brandt permanent

Er is een kleine storing in het remsysteem gedetecteerd.

Acties / Opmerkingen
Rijd voorzichtig. Kom direct naar onze werkplaats, of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Distance Alert / Active Safety Brake

Brandt permanent

Brandt in combinatie met de weergave van een melding.

Acties / Opmerkingen
Het systeem is uitgeschakeld via het configuratiemenu van de auto.

Knippert

Het systeem grijpt in en remt de auto kort af om de snelheid van de aanrijding met de voorligger te beperken.

Brandt permanent

Brandt in combinatie met de weergave van een melding en een geluidssignaal.

Acties / Opmerkingen
Er is een storing in het systeem. Kom direct naar onze werkplaats, of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Brandt permanent

Als deze waarschuwingslampjes gaan branden nadat de motor is uitgeschakeld en opnieuw is gestart, is er een storing in het systeem.

Acties / Opmerkingen
Kom direct naar onze werkplaats, of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Antiblokkeersysteem (ABS)

Brandt permanent

Er een storing in het antiblokkeersysteem.

Acties / Opmerkingen
Rijd voorzichtig en met lage snelheid naar onze werkplaats, of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Dynamische stabiliteitscontrole (DSC) / antispinregeling (ASR)

Brandt permanent

Het systeem is uitgeschakeld.

Acties / Opmerkingen
Het DSC-/ASR-systeem wordt automatisch weer ingeschakeld als de motor wordt gestart en vanaf een snelheid van ongeveer 50 km/h. Bij snelheden tot 50 km/h kan het systeem handmatig weer worden ingeschakeld.

Dynamische stabiliteitscontrole (DSC)/ antispinregeling (ASR)

Knippert

Het DSC-/ASR-systeem grijpt in vanwege een verlies van grip of koersstabiliteit.

Brandt permanent

Storing in het DSC-/ASR-systeem.

Acties / Opmerkingen
Kom naar onze werkplaats, of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Brandt permanent

Brandt permanent, in combinatie met de melding “Storing parkeerrem”. De noodremassistentie werkt niet optimaal.

Acties / Opmerkingen
Als automatisch uitschakelen niet mogelijk is, gebruik de handmatige uitschakeling of kom naar onze werkplaats. Of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Brandt permanent

Brandt permanent, in combinatie met de melding “Storing in antiterugrolsysteem”. Er is een storing in het systeem.

Acties / Opmerkingen
Kom naar onze werkplaats of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Lane Departure Warning System

Knippert

Knippert in combinatie met een geluidssignaal. Er wordt een overschrijding van een rijstrookmarkering links of rechts gedetecteerd.

Acties / Opmerkingen
Stuur de andere kant op om de auto weer op de juiste baan te brengen.

Brandt permanent

Brandt in combinatie met de weergave van een melding. Er is een storing in het systeem.

Acties / Opmerkingen
Let goed op en rijd voorzichtig. Kom naar onze werkplaats of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Lane Keeping Assist

Brandt permanent

Het systeem is automatisch uitgeschakeld of in de wachtstand gezet.

Knippert

De auto dreigt een onderbroken rijstrookmarkering te overschrijden zonder dat de richtingaanwijzer is ingeschakeld. Het systeem wordt geactiveerd en corrigeert vervolgens de koers afhankelijk van de zijde van de rijstrookmarkering die overschreden dreigt te worden.

Brandt permanent

Indien deze signalen branden in combinatie met een melding en een geluidssignaal, dan is er een storing in het systeem.

Acties / Opmerkingen
Kom naar onze werkplaats of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Airbags

Brandt permanent

Een van de airbags of gordelspanners is defect.

Acties / Opmerkingen
Kom naar onze werkplaats of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Passagiersairbag vóór (ON)

Brandt permanent

De passagiersairbag vóór is ingeschakeld. De schakelaar staat in de stand “ON”.

Acties / Opmerkingen
Plaats in dit geval GEEN kinderzitje met de “rug in de rijrichting” op de voorpassagiersstoel – Risico op zwaar letsel!

Passagiersairbag vóór (OFF)

Brandt permanent

De passagiersairbag vóór is uitgeschakeld. De schakelaar staat in de stand “OFF”.

Acties / Opmerkingen
Er kan een kinderzitje worden geplaatst met de rug in de rijrichting, tenzij er een airbag defect is (waarschuwingslampje airbag brandt).

Te lage bandenspanning

Brandt permanent

De bandenspanning van een of meerdere wielen is te laag.

Acties / Opmerkingen
Controleer zo snel mogelijk de bandenspanning. Reset na het aanpassen van de spanning het controlesysteem.

Knippert en vervolgens permanent

Lampje voor waarschuwing te lage bandenspanning knippert en brandt vervolgens permanent, en waarschuwingslampje Service brandt permanent. Er is een storing in het bandenspanningscontrolesysteem.

Acties / Opmerkingen
Het systeem kan geen lage bandenspanning meer aangeven. Controleer de bandenspanning zo snel mogelijk. Kom naar onze werkplaats of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Stop & Start

Brandt permanent

Brandt in combinatie met de weergave van een melding. Het Stop & Start-systeem is handmatig uitgeschakeld.

Acties / Opmerkingen
De volgende keer dat de auto tot stilstand komt, wordt de motor niet automatisch afgezet.

Brandt permanent

Het Stop & Start-systeem is automatisch uitgeschakeld.

Acties / Opmerkingen
De volgende keer dat de auto tot stilstand komt, wordt de motor niet automatisch afgezet bij een buitentemperatuur:

 • lager dan 0 °C
 • hoger dan +35 °C

Knippert

Knippert en brandt vervolgens permanent, in combinatie met een melding. Er is een storing in het systeem.

Acties / Opmerkingen
Kom naar onze werkplaats of indien u niet in de buurt bent naar een gekwalificeerde werkplaats in de buurt. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze werkplaats of Assistance.

Mistlampen achter

Permanent

De mistlampen achter zijn ingeschakeld.

Hill Assist Descent Control

Brandt permanent

Brandt permanent grijs. De functie is geactiveerd, maar de werking is onderbroken omdat de snelheid te hoog is.

Acties / Opmerkingen
Verlaag de rijsnelheid tot onder de 30 km/h.

Brandt permanent

De functie is geactiveerd, maar er wordt niet voldaan aan alle voorwaarden voor de regeling (hellingspercentage, ingeschakelde
versnelling).

Knippert

Het systeem regelt de snelheid van de auto. De auto wordt afgeremd en de remlichten gaan branden tijdens de afdaling.

Stop & Start

Brandt permanent

Wanneer de auto stopt, zet het Stop & Start-systeem de motor in de STOP-stand.

Knippert tijdelijk

De STOP-stand is momenteel niet beschikbaar of de START-stand wordt automatisch geactiveerd.

Automatische ruitenwissers

Brandt permanent

De automatische stand van de ruitenwissers vóór is geactiveerd.

Richtingaanwijzers

Knippert

Knippert in combinatie met een geluidssignaal. De richtingaanwijzers naar links en/of rechts zijn ingeschakeld.

Mistlampen vóór

Brandt permanent

De mistlampen vóór zijn ingeschakeld.

Parkeerlicht

Brandt permanent

De lampen zijn ingeschakeld.

Dimlicht

Brandt permanent

De verlichting brandt.

Grootlichtassistent

Brandt permanent

De functie is via het touchscreen ingeschakeld (menu Rijverlichting / Auto). De lichtschakelaar staat in de stand “AUTO”. De auto zal nu automatisch schakelen tussen dimlicht en grootlicht.

Grootlicht

Brandt permanent

De verlichting brandt.

Automatische transmissie of elektrische automatische transmissie (e-EAT8 / Hybride)

Brandt permanent

De automatische transmissie is vergrendeld.

Acties / Opmerkingen
U moet op de toets “Unlock” drukken om deze te ontgrendelen.

Tip: raadpleeg uw instructieboekje!

Bekijk ook altijd even het instructieboekje van uw auto. De werking van uw auto staat hierin uitvoerig beschreven. De waarschuwingslampjes kunnen per merk en model afwijken. Wel zo handig om het instructieboekje dus als naslagwerk te gebruiken. Omdat de nieuwe auto’s niet meer worden uitgerust met een papieren versie van het instructieboekje is het wel zo handig als u deze digitaal kunt raadplegen. Gebruik daarvoor onderstaande link!

Instructieboekjes

Wij helpen u graag!

Er zijn een behoorlijk aantal waarschuwingssignalen in uw auto die u helpen ondersteunen tijdens uw autorit. Een aantal symbolen spreken voor zich en zijn herkenbaarder dan andere symbolen. Sommige symbolen ziet u vaker dan de andere. Uiteindelijk is het van belang dat u veilig uw rit kunt voortzetten, ook als één van de symbolen onverhoopt een signaal geeft.

Hebt u, ondanks bovenstaande uitleg, toch nog vragen over de lampjes op uw dashboard? Neem gerust contact met ons op, bezoek onze vestiging in Cuijk. Wij helpen u graag verder en leggen het u graag nog eens persoonlijk uit!

Contact opnemen